Svet-Stranek.cz
Chovateľská stanica Kaukazských ovčiakov Rajles

Štandard Kaukazský ovčiak:Osobní stránka na adrese: rajles.nafotil.cz

Štandard Kaukazský ovčiak

KAVKAZSKAJA OVČARKA


Pôvod: Rusko
Použitie:
Klasifikácia: 2. skupina pinče a bradáče, dogovité psy, švajčiarske salašnícke psy a ďalšie plemená; 2. sekcia molosy, so skúškou
Dátum publikovania platného štandardu: 23. 8. 1984


CELKOVÝ VZHĽAD
Sú to viac ako stredne veľké, až veľké psy s mohutnou až hrubou stavbou, od prírody ostré a voči cudzím nedôverčivé. Táto zvláštnosť a navyše vytrvalosť, nenáročnosť a schopnosť prispôsobiť sa najrozličnejším nárokom počasia umožňujú chovať kaukazské ovčiaky takmer vo všetkých klimatických podmienkach bývalého Sovietskeho zväzu.
Najviac rozšírené sú kaukazské ovčiaky v Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v autonómnych republikách Kabardinsko- -balkárskych, v Dagestane a Kalmukii, ďaleko v stepných oblastiach severného Kaukazu a v Astracháne.
V Transkaukazskej oblasti sú psy väčšinou mohutnejšie, v stepných oblastiach naproti tomu ľahšie, vysokonohejšie a často dokonca krátkosrsté.
Celkový vzhľad: mohutný až hrubý vzhľad, s mohutnými kosťami a silným svalstvom. Koža je hrubá, ale pružná.
Nedostatky: trochu ľahká stavba alebo pórovité kosti.
Chyby: príliš ľahká alebo uvoľnená telesná stavba.


INDEX KOSTI
(t.j. výška v kohútiku delená obvodom záprstia)
pre psy 21-22,
pre sučky 20-22.


INDEX FORMÁTU
102:108.
Nedostatky: malé odchýlky od uvedeného indexu.
Chyby: veľké odchýlky od uvedeného formátu.


VÝŠKA V KOHÚTIKU
psy nesmú mať pod 65 cm, sučky pod 62 cm.
Chyby: výška pod 65 cm psy, pod 62 cm sučky.


SPRÁVANIE
silný, vyrovnaný, pokojný typ povahy s dobre vyvinutou obrannou reakciou, ktorá sa aktívne prejavuje. Ostrosť a nedôverčivosť voči neznámym sú typickou črtou.
Nedostatky: malátnosť, dôverčivosť voči neznámym.
Chyby: bojazlivosť, výrazná flegmatickosť, nedostatok ostrosti.


POHLAVNÝ VÝRAZ
dobre vyznačený. Psy sú väčšie a mohutnejšie. Sučky sú menšie a majú ľahšiu stavbu.
Nedostatky: malé odchýlky pohlavného bimorfizmu, sučky samčieho typu.
Chyby: veľké odchýlky pohlavného bimorfizmu, psy v type sučky, kryptorchizmus.


OSRSTENIE
hladké, hrubé, so silne vyvinutou podsadou. Na hlave a predných stranách končatín je srsť kratšia a pevne prilieha.
Osrstenie sa delí na tri typy:
a) Dlhosrsté s predĺženou podsadou: dlhá srsť tvorí na krku hrivu, na zadných stranách končatín silné zástavy a dobre vyvinuté nohavice zozadu na stehnách. Dlhá srsť pokrýva zo všetkých strán chvost, takže vyzerá hrubý a huňatý.
b) Krátkosrsté s hustou, pomerne dlhou srsťou, bez hrivy, zástav, nohavíc a huňatého chvosta.
c) Prechodný variant - predĺžená srsť, ale bez hrivy, zástav, nohavíc a huňatého chvosta.
Chyby: mäkká, zvlnená srsť bez podsady.


FARBA
rôzna sivá, rozličné odtiene napr. hrdzavé, slamovožlté, biele, zemité, pásikavé, ale aj škvrnité a bodkované.
Chyby: čierne, čierno škvrnité a hnedé odtiene v rôznych kombináciách.


HLAVA
silná, so širokou lebkou a silne vyvinutými lícnymi kosťami. Široké ploché čelo, ktoré je rozdelené miernou brázdou. Prechod medzi temenom a papuľou je málo výrazný. Papuľa je kratšia ako temeno, nepatrne sa zužuje, so silnými, ale uzavretými suchými pyskami. Ňucháč je silný, široký a čierny. Biele a svetlopšeničné jedince môžu mať hnedý ňucháč.
Nedostatky: nedostatočne široká a mohutná hlava. Priveľmi klenuté, príliš prudko alebo plocho do papule prechádzajúce temeno. Krátka alebo podlhovastá papuľa, nejasne ohraničené, previsnuté pysky.
Chyby: ľahká úzka hlava so špicatou papuľou, ktorá nie je v súlade so stavbou. zdvihnutý ňucháč.


UŠI
ovisnuté, vysoko nasadené, vždy krátko okupírované.
Nedostatky: nízko nasadené alebo nekupírované uši.


OČI
tmavé, stredne veľké, oválneho tvaru, hlboko umiestnené.
Nedostatky: svetlé oči, mierne povolené spodné viečka, zákal.
Chyby: rôzna farba očí, ovisnuté viečka, ktoré čiastočne odhaľujú žmurku.


CHRUP
biele, veľké, dobre vyvinuté zuby takmer priliehajú na seba. Rezáky sú umiestnené v jednej línii. Nožnicový zhryz.
Nedostatky: opotrebovanie zubov neprimerané veku, polámané zuby, ktoré ale nebránia posúdeniu správneho zhryzu. Chýbanie nie viac ako jedného P1 alebo P2. Mierne zožltnuté zuby.
Chyby: malé, riedke, nevyvinuté zuby. Rezáky, ktoré nie sú umiestnené v jednej línii. Chýbanie jedného alebo viacerých rezákov alebo očných zubov. Chýbajúci jeden alebo viac P3, P4 alebo M. Zuby so silne poškodenou sklovinou.


KRK
Veľmi mohutný a krátky. Nie je vysoko nesený, asi v uhle 30 až 40° k chrbtovej línii.
Nedostatky: dlhý a príliš slabý krk.


HRUDNÍK
je široký, hlboký, mierne klenutý. Spodná línia sa nachádza vo výške lakťov alebo o niečo hlbšie.
Nedostatky: trochu plochší hrudník, ktorého spodná línia nedosahuje po lakte.
Chyby: plochý, úzky, nedostatočne vyvinutý hrudník.


BRUCHO
je primerane vtiahnuté.
Nedostatky: príliš vtiahnuté alebo ovisnuté brucho.


KOHÚTIK
veľmi široký, svalnatý, výrazne odsadený od chrbta.
Nedostatky: slabo vyvinutý kohútik, ktorý nevyčnieva nad chrbát.


CHRBÁT
je veľmi široký, rovný a svalnatý.
Nedostatky: mäkký, klenutý alebo úzky chrbát.
Chyby: príliš voľný alebo klenutý chrbát.


KRÍŽE
krátke, široké, mierne zaoblené.
Nedostatky: predĺžené, rovné alebo príliš zaoblené kríže.
Chyby: úzke, krátke alebo zrazené kríže.


CHVOST
vysoko nasadený, takmer ovisnutý, dosahuje po päty, môže byť skrútený alebo mať tvar kosáka. Kupírovaný chvost je prípustný.


PREDNÉ KONČATINY
pri pohľade spredu sú postavené rovno a navzájom paralelné. Uhol medzi lopatkou a ramenom je asi 100°. Ramená sú rovné, masívne a stredne dlhé. Predlaktia sú rovné, mohutné, primerane dlhé. Nadprstia sú krátke, mohutné, zvislo postavené a iba mierne poddajné. Dĺžka predných končatín po lakte je asi polovica výšky v kohútiku. Index vysokonohosti je 50:54.
Nedostatky: malé odchýlky v uhle ramena a lopatky, trochu kratšie alebo dlhšie ramená, mierne vytočené lakte, labky v pohybe mierne vytočené, príliš šikmé nadprstia.
Chyby: rovné alebo špicaté lopatky, krivé alebo úzke ramená, veľmi vytočené lakte, veľmi slabé nadprstia, veľmi vytočené labky v pohybe, zakrivenie jednej alebo oboch predných končatín.


ZADNÉ KONČATINY
pri pohľade zozadu rovno a paralelne postavené, pri pohľade zboku trochu vystreté kolená, krátke predkolenia, silné päty, ktoré sú široké a trochu vystreté. Podpätia mohutné a zvislo postavené. V postoji nie sú zadné končatiny natiahnuté dozadu. Zvislica vychádzajúca zo sedacích hrbolcov má prebiehať stredom päty a podpätia.
Nedostatky: pri pohľade zozadu nie celkom paralelné končatiny, to značí mierne kravský alebo súdkovitý postoj. Príliš široký alebo úzky postoj. Príliš plochý alebo prestavaný zadok.
Chyby: veľké odchýlky od paralely. Celkom rovný zadok, šabľovité končatiny, príliš prestavaný (vysoký) zadok.


LABKY
predné aj zadné sú veľké, oválne, klenuté, s dobre zovretými prstami.
Nedostatky: mäkké alebo podlhovasté labky, vlčie pazúriky.
Chyby: roztiahnuté prsty alebo ploché labky.


POHYB
voľný, zvyčajne rovnomerný pokojný krok. Typickým pohybom je krátky klus, ktorý pri zrýchlení prechádza do trochu ťažkopádneho cvalu. Končatiny sa pri pohybe musia pohybovať v jednej línii a paralelne, pričom predné končatiny sa väčšmi približujú k stredovej línii. Kĺby predných a zadných končatín sa mierne vystierajú. Chrbát a kríže pružne pérujú. Kohútik a kríže majú byť pri pohybe v jednej línii.
Nedostatky: odchýlky od normálneho pohybu (vytáčanie a vtáčanie končatín). Nedostatočne sa vystierajúce kĺby. Nepružný pohyb chrbta a krížov. Pri kluse zdvihnuté kríže. Knísanie krížov.
Chyby: zviazaný ťažkopádny pohyb, pri kluse v pomere ku kohútiku príliš vysoké kríže. Prudké stúpanie a klesanie krížov pri kluse. Mimochod.


!!! VYLUČUJÚCE CHYBY !!!
každá odchýlka od jedine prípustného nožnicového zhryzu, jednostranný alebo obojstranný kryptorchizmus. Nedostatočne vyvinuté semenníky. Čierna alebo hnedá farba. Chýbanie jedného očného zuba, rezáka, P3, P4 alebo molára.


Poznámka:
psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.